• Kardiologia, neurologia, choroby wewnętrzne
  • lekarze: psychiatra, neuropsychiatra, geriatria