Badanie Amaranth

W Ośrodku prowadzone jest badanie kliniczne Amaranth oraz inne projekty badawcze dotyczące opracowania nowych terapii dla chorych z chorobą Alzheimera.

Więcej informacji uzyskacie Państwo telefonicznie pod numerem 42-2017-27-18 lub kontaktując się osobiście.