Lekarze

Specjaliści współpracujący z Medycyną Miłorząb

 
 
 

Psychiatra

Kłoszewska
Kłoszewska Iwona
prof. dr hab. n. med. Psychiatra
ikloszewska@medycynamilorzab.pl
Jestem psychiatrą z 40 letnim stażem. Pełniłam liczne role kierownicze w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (dawna Akademia Medyczna). Przez wiele lat byłam Kierownikiem Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi.
Jestem autorką i współautorką ponad 300 publikacji naukowych, w tym opublikowanych w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Dotyczą one głównie otępień o różnej etiologii, zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym, schizofrenii. Brałam udział w międzynarodowych projektach naukowych, badaniach klinicznych nowych leków. Pod moją opieką wykształciło się wiele roczników psychiatrów, byłam promotorem prac doktorskich, kilku doktorów habilitowanych wyszło spod „mojej ręki”.
Jednak przede wszystkim czuję się lekarzem praktykiem. Nieustająco z pasją udzielam porad psychiatrycznych w podstawowych zaburzeniach psychicznych: psychozach, depresji, chorobie afektywnej dwubiegunowej, zaburzeniach lękowych (nerwicach), zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, otępieniu i wielu innych.
 • pierwsza wizyta 60min 350PLN
 • wiyzyta kontrolna 30min 280PLN

Łucka
Łucka Anna
lek. Psychiatra
kontakt@medycynamilorzab.pl
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskała w roku 2021. W 2016 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych. W ramach pracy naukowej bierze udział w projektach badawczych prowadzonych w Klinice, publikuje artykuły naukowe oraz regularnie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami. Główne zainteresowania kliniczne dotyczą tematyki zaburzeń psychotycznych, depresyjnych, lękowych oraz psychiatrii wieku podeszłego.
 • pierwsza wizyta w j. angielskim 60min 280PLN
 • wizyta domowa na terenie Łodzi 400PLN
 • wizyta domowa poza Łodzią 450PLN
 • pierwsza wizyta 60min 280PLN
 • wizyta kontrolna 30min 220PLN
 • wizyta kontrolna w j. angielskim 30min 250PLN

Magierski
Magierski Radosław
dr n. med. Psychiatra
kontakt@medycynamilorzab.pl
Specjalista psychiatra, absolwent łódzkiej Akademii Medycznej, obecnie adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi, specjalista kierujący zespołem medycznym w Oddziale Psychiatrii Wieku Podeszłego CSK UM w Łodzi.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, kilku rozdziałów w książkach i podręcznikach akademickich, kilkudziesięciu doniesień zjazdowych.
Główne obszary zainteresowań naukowych to psychiatria wieku podeszłego, choroby neurozwyrodnieniowe, psychozy i choroby afektywne, a także relacje pomiędzy metabolizmem, dietą, składem ciała a funkcjami poznawczymi.
W codziennej pracy klinicznej zajmuję się pacjentami dorosłymi, począwszy od 18 roku życia, aż po osoby sędziwe. Głównie zajmuję się chorymi z psychozami, chorobą dwubiegunową, rozmaitymi odmianami depresji oraz zaburzeniami lękowymi. Ponadto wszelkimi zaburzeniami psychicznymi oraz w przebiegu chorób neurologicznych u osób w podeszłym wieku (np. zespoły otępienne, zaburzenia zachowania w otępieniach, objawy neuropsychiczne u chorych z chorobą Parkinsona).
 • pierwsza wizyta 60min 300PLN
 • wizyta kontrolna 30min 280PLN

Markowski
Markowski Przemysław
lek. Psychiatra
kontakt@medycynamilorzab.pl
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Posiada doświadczenie zawodowe pracy na różnych oddziałach psychiatrycznych oraz w leczeniu ambulatoryjnym. Obecnie pełni kieruje zespołem medycznym Izby Przyjęć Klinik Psychiatrycznych CSK UM w Łodzi.
Szczególnie interesuje się nowymi metodami farmakoterapii w psychiatrii. Chętnie współpracuje z lekarzami innych specjalności, jak i zespołem psychologów. W swojej pracy z pacjentami szczególną wagę przywiązuje do partnerskiej relacji w terapii, uważnego słuchania, zaangażowania.
 • pierwsza wizyta 60min 280PLN
 • pierwsza wizyta dla młodzieży od 16 r.ż. 60min 300PLN
 • wizyta kontrolna 30min 220PLN
 • wizyta domowa na terenie Łodzi 400PLN
 • wizyta domowa poza Łodzią 450PLN
 • kolejna wizyta dla młodzieży od 16 r.ż. 30min 250PLN

Szczepocka
Szczepocka Ewa
dr n. med. Psychiatra
kontakt@medycynamilorzab.pl
Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalistka psychiatra pracująca w Klinice Psychiatrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi. Posiada tytuł doktora nauk medycznych (praca doktorska dotyczącą oceny parametrów kardiometabolicznych u pacjentów z depresją jednobiegunową). W ramach pracy naukowej bierze udział w projektach badawczych prowadzonych w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, regularnie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz publikuje artykuły naukowe.
 • pierwsza wizyta 60min 280PLN
 • wizyta kontrolna 30min 220PLN
 • pierwsza wizyta w j. angielskim 60min 280PLN
 • wizyta kontrolna w j. angielskim 30min 250PLN

Wojtera
Wojtera Marcin
dr n. med. Psychiatra
mwojtera@medycynamilorzab.pl
 • wizyta kontrolna 30min 280PLN
 • pierwsza wizyta 60min 300PLN
 

Psychoterapeuta

Magierska
Magierska Joanna
mgr Psychoterapeuta
kontakt@medycynamilorzab.pl
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (CBT, nr certyfikatu 56).

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, na kierunku psychologia stosowana (specjalność psychologia zdrowia i psychologia kliniczna) oraz studiów podyplomowych z psychologii transportu na Wydziale Psychologii UW. Ukończyła czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie. Pracuje w CSK UM w Łodzi.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W terapii wykorzystuje głównie założenia terapii poznawczo-behawioralnej. Ponadto, stosuje terapeutyczne podejście eklektyczne, mając na uwadze indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Ponadto, zajmuje się diagnozą psychologiczną osób dorosłych, diagnozą funkcji poznawczych, w tym osób w podeszłym wieku, terapią zaburzeń snu (https://terapiabezsennosci.pl), wsparciem psychologicznym oraz pracą terapeutyczną z osobami z różnymi zaburzeniami psychicznymi, m.in. z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi (zaburzenie lękowe uogólnione, agorafobia, lęk napadowy, fobia społeczna, fobie specyficzne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), psychozami, a także osobami mającymi problemy w relacjach oraz przeżywającymi kryzysy życiowe i trudności w pracy zawodowej.
 • badanie neuropsychologiczne 120min 450PLN
 • ocena ilorazu inteligencji 120min 350PLN
 • ocena osobowości (MMPI-2) 60min 500PLN
 • ocena osobowości (MMPI-2) - całe badanie w formie online 750PLN
 • psychoterapia (obowiązuje opłata 50% stawki w przypadku odwołania sesji w dniu wizyty) 50min 200PLN

Pękala
Pękala Krzysztof
dr n. o zdr. Psychoterapeuta
kontakt@medycynamilorzab.pl
Psycholog, doktor nauk o zdrowiu, certyfikowany psychoterapeuta, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Pracuję terapeutycznie z osobami w pełnym przekroju wiekowym (od młodzieży od 16 r.ż. osoby dorosłe i w wieku podeszłym). Głównym modelem stosowanym przeze mnie jest Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu (TSR/BSFT). Psychoterapię wykorzystuję zarówno pomagając w wyjściu z różnego rodzaju kryzysów życiowych (problemy natury klinicznej, komplikacje w życiu osobistym/pracy, przeżywanie trudnych emocji i inne), ale także w rozwoju własnym, czy przy sięganiu po kolejne cele życiowe. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
 • psychotherapy in English 50min 250PLN
 • psychoterapia 50min 200PLN
 • psychoterapia dla młodzieży od 16 r.ż. 50min 200PLN
 • terapia rodzin i par 60min 250PLN

Tchorzewska
Tchorzewska Joanna
mgr Psychoterapeuta
jtchorzewska@medycynamilorzab.pl
 • terapia indywidualna 50min 200PLN
 • terapia rodzinna 60min 250PLN
 

Neurolog

Adamkiewicz
Adamkiewicz Bożena
dr n. med. Neurolog
kontakt@medycynamilorzab.pl
 

Neuropsycholog

Karlińska
Karlińska Iwona
dr n. med. Neuropsycholog
kontakt@medycynamilorzab.pl
 • badanie neuropsychologiczne 60min 450PLN