Lekarze

Specjaliści współpracujący z Medycyną Miłorząb

 
 
 

Psychiatra

Chądzyńska
Chądzyńska Magdalena
lek. Psychiatra
kontakt@medycynamilorzab.pl
Specjalista psychiatra, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 9 lat pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM przy Czechosłowackiej w Łodzi.
W pracy z pacjentami szczególnie ceniona za uważne i cierpliwe słuchanie oraz zaangażowanie i indywidualne podejście do każdego przypadku.
Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w klinikach: Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych oraz Psychiatrii Młodzieżowej.
Zawsze stara się być na bieżąco z nowoczesnymi metodami leczenia i badaniami. Dba o podnoszenie swoich kompetencji zawodowych, uczestnicząc w licznych warsztatach i sympozjach naukowych.
Zapytaj o terminy
 • pierwsza wizyta 60min 170PLN
 • kolejna wizyta 30min 150PLN

Kałużyńska
Kałużyńska Olga
dr n. med. Psychiatra
kontakt@medycynamilorzab.pl
 • pierwsza wizyta 60min 150PLN
 • kolejna wizyta 30min 150PLN

Kłoszewska
Kłoszewska Iwona
prof. dr hab. n. med. Psychiatra
ikloszewska@medycynamilorzab.pl
Jestem psychiatrą z 40 letnim stażem. Pełniłam liczne role kierownicze w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (dawna Akademia Medyczna). Przez wiele lat byłam Kierownikiem Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi.
Jestem autorką i współautorką ponad 300 publikacji naukowych, w tym opublikowanych w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Dotyczą one głównie otępień o różnej etiologii, zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym, schizofrenii. Brałam udział w międzynarodowych projektach naukowych, badaniach klinicznych nowych leków. Pod moją opieką wykształciło się wiele roczników psychiatrów, byłam promotorem prac doktorskich, kilku doktorów habilitowanych wyszło spod „mojej ręki”.
Jednak przede wszystkim czuję się lekarzem praktykiem. Nieustająco z pasją udzielam porad psychiatrycznych w podstawowych zaburzeniach psychicznych: psychozach, depresji, chorobie afektywnej dwubiegunowej, zaburzeniach lękowych (nerwicach), zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, otępieniu i wielu innych.
 • pierwsza wizyta 60min 220PLN
 • wizyta kontrolna 30min 170PLN

Magierski
Magierski Radosław
dr n. med. Psychiatra
kontakt@medycynamilorzab.pl
Specjalista psychiatra, absolwent łódzkiej Akademii Medycznej, obecnie adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi, specjalista kierujący zespołem medycznym w Oddziale Psychiatrii Wieku Podeszłego CSK UM w Łodzi.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, kilku rozdziałów w książkach i podręcznikach akademickich, kilkudziesięciu doniesień zjazdowych.
Główne obszary zainteresowań naukowych to psychiatria wieku podeszłego, choroby neurozwyrodnieniowe, psychozy i choroby afektywne, a także relacje pomiędzy metabolizmem, dietą, składem ciała a funkcjami poznawczymi.
W codziennej pracy klinicznej zajmuję się pacjentami dorosłymi, począwszy od 18 roku życia, aż po osoby sędziwe. Głównie zajmuję się chorymi z psychozami, chorobą dwubiegunową, rozmaitymi odmianami depresji oraz zaburzeniami lękowymi. Ponadto wszelkimi zaburzeniami psychicznymi oraz w przebiegu chorób neurologicznych u osób w podeszłym wieku (np. zespoły otępienne, zaburzenia zachowania w otępieniach, objawy neuropsychiczne u chorych z chorobą Parkinsona).
 • pierwsza wizyta 60min 200PLN
 • wizyta kontrolna 30min 160PLN

Markowski
Markowski Przemysław
lek. Psychiatra
kontakt@medycynamilorzab.pl
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie specjalizacji z psychiatrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Posiada doświadczenie zawodowe pracy na różnych oddziałach psychiatrycznych oraz w leczeniu ambulatoryjnym.
Szczególnie interesuje się nowymi metodami farmakoterapii w psychiatrii. Chętnie współpracuje z lekarzami innych specjalności, jak i zespołem psychologów. W swojej pracy z pacjentami szczególną wagę przywiązuje do partnerskiej relacji w terapii, uważnego słuchania, zaangażowania.
 • pierwsza wizyta 60min 170PLN
 • wizyta kontrolna 30min 150PLN
 • wizyta domowa na terenie Łodzi 200PLN
 • wizyta domowa poza Łodzią 250PLN

Szczepocka
Szczepocka Ewa
lek. Psychiatra
kontakt@medycynamilorzab.pl
Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie odbywa pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi oraz przygotowuje pracę doktorską dotyczącą oceny parametrów kardiometabolicznych u pacjentów z depresją jednobiegunową. W ramach pracy naukowej bierze udział w projektach badawczych prowadzonych w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, regularnie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz publikuje artykuły naukowe.
 • pierwsza wizyta 60min 170PLN
 • wizyta kontrolna 30min 150PLN

Wojtera
Wojtera Marcin
dr n. med. Psychiatra
mwojtera@medycynamilorzab.pl
 • wizyta kontrolna 30min 160PLN
 • pierwsza wizyta 60min 200PLN
 

Psychoterapeuta

Bikiewicz
Bikiewicz Sylwia
mgr Psychoterapeuta
kontakt@medycynamilorzab.pl
PSYCHOLOG,TERAPEUTA, SEKSUOLOG - w trakcie certyfikacji, COACH, DORADCA ZAWODOWY
Absolwentka Centrum Terapii Seksuologicznej Lew-Starowicz w Warszawie. Kształci się pod okiem eksperta z zakresu seksuologii i konsultanta w tej dziedzinie Zbigniewa Starowicza.
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia. Ukończyła I stopień Brief Solution Focused Therapy (BSFT), czyli Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).
Absolwentka Międzynarodowej największej i najstarszej w Europie szkoły coachingu Noble Manhattan Coaching. Absolwentka szkoły trenerów biznesu oraz trenerów umiejętności psychospołecznych (19 Licencja w Polsce metody "Open by horses").
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W praktyce terapeutycznej koncentruje się na obszarze zdrowia psychicznego i seksualnego korzystając z podejścia opartego na zasobach klienta.
W swojej pracy kieruje się przede wszystkim empatią i otwartością na drugiego człowieka.
 • konsultacje 60min 120PLN
 • sesja indywidualna 50min 100PLN
 • badanie diagnostyczne 180min 260PLN
 • sesja partnerska 90min 140PLN

Magierska
Magierska Joanna
mgr Psychoterapeuta
kontakt@medycynamilorzab.pl
Psycholog, psychoterapeuta.
Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu UŁ i psychologii transportu na Wydziale Psychologii UW oraz czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W terapii wykorzystuje głównie założenia terapii poznawczo-behawioralnej, ponadto stosuje terapeutyczne podejście eklektyczne, mając na uwadze indywidualne podejście do każdego pacjenta.
Ponadto zajmuje się diagnozą psychologiczną osób dorosłych, diagnozą funkcji poznawczych, w tym osób w podeszłym wieku, wsparciem psychologicznym oraz pracą terapeutyczną z osobami z różnymi zaburzeniami psychicznymi, m.in. z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi (zaburzenie lękowe uogólnione, agorafobia, lęk napadowy, fobia społeczna, fobie specyficzne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), psychozami, a także pacjentom mającym problemy w relacjach oraz przeżywającym kryzysy życiowe i trudności w pracy zawodowej.
 • terapia indywidualna 50min 120PLN
 • badanie neuropsychologiczne 120min 230PLN
 • ocena ilorazu inteligencji 120min 250PLN
 • ocena osobowości 60min 250PLN

Pękala
Pękala Krzysztof
dr n. o zdr. Psychoterapeuta
kontakt@medycynamilorzab.pl
Psycholog, doktor nauk o zdrowiu, certyfikowany psychoterapeuta, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
Pracuję terapeutycznie z osobami w pełnym przekroju wiekowym (od dzieci i młodzieży po osoby dorosłe i w wieku podeszłym). Głównym modelem stosowanym przeze mnie jest Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu (TSR/BSFT). Psychoterapię wykorzystuję zarówno pomagając w wyjściu z różnego rodzaju kryzysów życiowych (problemy natury klinicznej, komplikacje w życiu osobistym/pracy, przeżywanie trudnych emocji i inne), ale także w rozwoju własnym, czy przy sięganiu po kolejne cele życiowe. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
 • psychotheraphy in English 60min 150PLN
 • psychoterapia 60min 130PLN
 • psychoterapia dla dzieci w wieku 7-18 lat 60min 130PLN

Tchorzewska
Tchorzewska Joanna
mgr Psychoterapeuta
jtchorzewska@medycynamilorzab.pl
 • terapia indywidualna 60min 120PLN
 • terapia rodzinna 90min 150PLN
 

Internista

Gaczkowska
Gaczkowska Anna
dr n. med. Internista
kontakt@medycynamilorzab.pl
 • wizyta 30min 100PLN
 

Neurolog

Adamkiewicz
Adamkiewicz Bożena
dr n. med. Neurolog
kontakt@medycynamilorzab.pl
 

Lekarz rezydent - psychiatria

Łucka
Łucka Anna
lek. Lekarz rezydent - psychiatria
kontakt@medycynamilorzab.pl
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie odbywa pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi. W 2016r. rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych. W ramach pracy naukowej bierze udział w projektach badawczych prowadzonych w Klinice, publikuje artykuły naukowe oraz regularnie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami. Główne zainteresowania kliniczne dotyczą tematyki zaburzeń psychotycznych, depresyjnych, lękowych oraz psychiatrii wieku podeszłego.
 • wizyta domowa na terenie Łodzi 200PLN
 • wizyta domowa poza Łodzią 250PLN
 • pierwsza wizyta 60min 130PLN
 • wizyta kontrolna 30min 130PLN
 

Dermatolog

Królikowska-Antczak
Królikowska-Antczak Monika
lek. Dermatolog
kontakt@medycynamilorzab.pl

Żebrowska
Żebrowska Agnieszka
dr hab. n. med. Dermatolog
kontakt@medycynamilorzab.pl
 

Neuropsycholog

Karlińska
Karlińska Iwona
dr n. med. Neuropsycholog
kontakt@medycynamilorzab.pl
 • badanie neuropsychologiczne 60min 230PLN
 

Geriatra

Kołomecka
Kołomecka Maria
dr n. med. Geriatra
kontakt@medycynamilorzab.pl
 

Lekarz rezydent - psychiatria dzieci i młodzieży

Pałka-Szafraniec
Pałka-Szafraniec Katarzyna
lek. Lekarz rezydent - psychiatria dzieci i młodzieży
kontakt@medycynamilorzab.pl
Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jestem lekarzem w trakcie specjalizacji i studiów doktoranckich z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w różnych oddziałach psychiatrycznych oraz w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży w Łodzi. Jestem po kursie diagnozy zaburzeń ze spektrum płodowego zespołu alkoholowego. Swój kontakt z młodym Pacjentem i jego rodziną opieram na dialogu oraz edukacji.
Szczególnym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest problematyka współwystępowania zaburzeń neurorozwojowych i psychicznych u dzieci.
 • pierwsza wizyta 60min 170PLN
 • kolejna wizyta 30min 150PLN
 

Dietetyk

Łukaszewicz
Łukaszewicz Anna
lic. Dietetyk
kontakt@medycynamilorzab.pl
 • pierwsza konsultacja 60min 120PLN
 • pierwsza konsultacja - 2 osoby 60min 200PLN
 • druga konsultacja (odebranie planu dietetycznego) 40min 0PLN
 • wizyta kontrolna 30min 50PLN
 • wizyta kontrolna - 2 osoby 30min 90PLN
 • jadłospis na 7 dni 50PLN
 • jednorazowa konsultacja 60min 120PLN
 • konsultacja z dojazdem na terenie Łodzi i okolic 140PLN
 

Seksuolog

Bikiewicz
Bikiewicz Sylwia
mgr Seksuolog

PSYCHOLOG,TERAPEUTA, SEKSUOLOG - w trakcie certyfikacji, COACH, DORADCA ZAWODOWY
Absolwentka Centrum Terapii Seksuologicznej Lew-Starowicz w Warszawie. Kształci się pod okiem eksperta z zakresu seksuologii i konsultanta w tej dziedzinie Zbigniewa Starowicza.
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia. Ukończyła I stopień Brief Solution Focused Therapy (BSFT), czyli Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).
Absolwentka Międzynarodowej największej i najstarszej w Europie szkoły coachingu Noble Manhattan Coaching. Absolwentka szkoły trenerów biznesu oraz trenerów umiejętności psychospołecznych (19 Licencja w Polsce metody "Open by horses").
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W praktyce terapeutycznej koncentruje się na obszarze zdrowia psychicznego i seksualnego korzystając z podejścia opartego na zasobach klienta.
W swojej pracy kieruje się przede wszystkim empatią i otwartością na drugiego człowieka.
 • sesja partnerska 90min 140PLN
 • konsutacje 60min 120PLN